مهدی صفری نژاد

سمت: رئیس اداره فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی: safarinezhad@asri.ir

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 385

وظایف:

  • مدیریت امور شبکه موسسه

  • رفع مشکلات شبکه

فهرست