اسماعیل باغجری

سمت: رئیس آزمایشگاه تغذیه و فیزیولوژی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 446

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تغذیه دام و طیور
  • اندازه­ گیری پروتئین خام
فهرست