اصغر نعمتی

سمت: مسئول آزمایشگاه عسل و سایر فرآورده ­های زنبورعسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 482

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات عسل
فهرست