اصغر نعمتی

سمت: رئیس اداره پشتیبانی و ماشین آلات

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 301

پست الکترونیکی: ghasemloovahid@gmail.com

وظایف:

  • نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی
  • برنامه ریزی و نظارت درخصوص امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات ، وسائط نقلیه و امور خدماتی
  • نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات  با رعایت صرفه جویی در مصارف و عدالت در توزیع منابع و امکانات
  • نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیت های مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی
  • نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده
  • برگزاری و شرکت در کمیسیون ها، جلسات مناقصه و مزایده
  • نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده
فهرست