تولید باکتری های پروبیوتیکی جهت استفاده در تغذیه زنبورعسل

مجری: ناصر تاج آبادی

معرفی فناوری/دانش فنی:

این باکتری‌ها از جنس لاکتوباسیلوس‌ها، ارگانیسم‌هایی گرم مثبت، کاتالاز منفی، میله‌ایی شکل و غیر اسپورزا، بی‌هوازی اختیاری، هموفرمانتاتیو می‌باشند. این باکتری ها از میکروارگانیسم های طبیعی موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل می باشد که با تخمیر قندهای (ساکاروز،گلوکز،فروکتوز و غیره) موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل سبب تولید اسید لاکتیک شده و pH آن را کاهش می دهند و باعث اسیدی شدن دستگاه گوارش زنبورعسل می شود . این تعییرات از رشد و چسبیدن باکتری های مضر به دیواره دستگاه گوارش جلوگیری می نماید و جمعیت عوامل بیماری زا کاهش می یابد. از طرفی باکتری های این محصول با تقویت سیستم ایمنی سبب دفاع زنبورعسل در برابر بیماری ها شده و مصرف آنتی بیوتیک ها کاهش خواهد یافت. این پروبیوتیک در تغذیه زنبورعسل استفاده می‌شود که توانایی بهبود عملکرد سیستم گوارش را دارد. با استفاده از پروبیوتیک تولیدی میزان 22% تخم و لارو بیشتر، 19% جمعیت بالاتر و در نتیجه 42%  عسل بیشتری نسبت به گروه شاهد می توان تولید نمود ( 05/0P<). به آسانی تولید می‌شود و قابل ذخیره‌شدن است. محصول با فرمولاسیون مایع دارای ماندگاری حداقل 24 ماه با حفظ عملکرد در دمای کمتر از 20 درجه سلسیوس می باشد.

مزايا و آثار اقتصادی و اجتماعی: 

در صورت استفاده این پروبیوتیک در 10% کلنی های کشور، 3700 تن افزايش توليد سالانه فقط عسل حاصل خواهد شد که اگر قیمت عمده فروشی هر کیلو عسل 50000 تومان در نظر گرفته شود مبلغی معادل 000/000/000/185 تومان افزایش درآمد بوجود خواهد آمد. لذا افزایش درآمد زنبورداران باعث ارتقاء سطح زندگی، کاهش مهاجرت جوانان از روستاها بسوی شهرها و افزایش امید به زندگی بیشتر آنان خواهد شد.

– ارتقاء کیفیت و سلامت محصولات کلنی زنبور عسل

– رفع نگرانی‌های عمومی درخصوص باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیکی در فراورده‌های زنبورعسل

– توسعه میکروفلور مطلوب دستگاه گوارش و افزایش بازده تولید

– بهبود عملکرد سیستم گوارش زنبورعسل

– افزایش 22% تخم و لارو بیشتر، 19% جمعیت بالاتر و در نتیجه 42%  عسل بیشتری نسبت به گروه شاهد

– کاهش هزینه­ های تولید با حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از مخارج صنعت زنبورداری

– مصداق اقتصاد دانش بنیان با ارتقاء کمی و کیفی تولید و صرفه‌جویی ارزی در کشور

 

فهرست