جواد طاهری پور

سمت: کارشناس آزمایشگاه ­

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 453

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح و پروژه تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تغذیه دام و طیور
  • اندازه گیری الیاف خام
فهرست