حامد رضائی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 476

پست الکترونیکی: Hrezaei208@Gmail.com

وظایف:

  • اجرای طرح تحقیقاتی ارزیابی ملکه های طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل در استان البرز
  • دبیر شورای فنی و شورای داخلی بخش تحقیقات زنبورعسل
  • انجام کلیه امور اداری از طریق اتوماسیون
  • ارتباط با امورمالی برای خرید جهت اجرای طرح های تحقیقاتی
فهرست