سمت: فیلم بردار و عکاس

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 240

پست الکترونیکی: h_takin@asri.ir

وظایف:

  • فیلمبرداری و عکاسی از رویدادهای مختلف موسسه
  • مدیریت صوت و تصویر در همایش ها
  • برپایی و شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی
  • تهیه مستندهای رویدادهای موسسه
  • تهیه کلیپ و تیزرهای تخصصی
  • همکاری با محققان موسسه جهت تهیه تصاویر پروژه هیا مختلف تحقیقاتی
  • پیگیری امور محوله بخش
  • تهیه تدارکات لازم جهت برپایی مراسم ها
  • مدیریت ارسال پیامک های موسسه
فهرست