بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

بخش پژوهش‌های بیوتکنولوژی دامی در سال 1373 تاسیس و از سال 1375 با هدف سازمان‌دهی و انجام تحقیقات بیوتکنولوژی مرتبط با علوم دامی به‌منظور افزایش و بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی مورد نیاز کشور فعالیت‌های خود را گسترش داده است. ماهیت این بخش به گونه ای است که با بخش‌های دیگر موسسه وظایف مشترک دارد لذا سازمان‌دهی، هماهنگی و مدیریت طرح‌های بیوتکنولوژی علوم دامی به عهده این بخش بوده و هماهنگی در فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای آن‌ها با مدیریت آزمایشگاه‌های موسسه است.

 زمینه های پژوهشی

الف) به‌کارگیری روش‌های بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی در اصلاح نژاد دام و طیور

 • کاربرد مارکرهای مولکولی برای شناسایی، طبقه‌بندی و حفظ ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشور
 • کاربرد مارکرهای ژنتیکی و پروتئینی به‌منظور شناسایی و بهبود عملکرد صفات مهم اقتصادی در دام و طیور و زنبورعسل
 • تهیه نقشه ژنتیکی گونه‌های مختلف دام و طیور کشور
 • کاربرد روش‌های مولکولی برای افزایش مقاومت ژنتیکی دام‌ها در برابر بیماری‌ها و تنش‌های محیطی
 • مطالعات سیتوژنتیکی دام و طیور کشور

ب) کاربرد روش‌های بیوتکنولوژی برای بهبود بهره‌وری خوراک دام و طیور

 • دستیابی به الگوهای بهینه تولید پروتئین تک‌سلولی (SCP) برای خوراک دام و طیور
 • کاربرد روش‌های بیوتکنولوژی برای عمل‌آوری و تبدیل بقایای مزارع کشاورزی و کارخانه‌های صنایع غذایی، کشتارگاه‌ها و …برای تولید خوراک دام و طیور
 • تولید و استفاده از میکروارگانیسم‌های جهش‌یافته و موثر برای نگهداری و کاهش ضایعات خوراک دام و طیور
 • دستیابی به میکروارگانیسم‌های افزایش‌دهنده هضم مواد لیگنوسلولزی با استفاده از دست‌کاری ژنتیکی
 • شناسایی، خالص‌سازی و تکثیر میکروارگانیسم‌ها جهت تولید پروبیوتیک‌ها
 • تولید اسیدهای آمینه، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها و هورمون‌های نوترکیب

ج) کاربرد روش‌های بیوتکنولوژی در بهبود فرآوری محصولات دامی

 • شناسایی، خالص‌سازی و تکثیر میکروارگانیسم‌ها جهت استفاده در فرآوری محصولات دامی
 • شناسایی، جداسازی، خالص‌سازی و تولید استارترهای میکروبی جهت استفاده در صنایع فرآورده‌های لبنی و گوشتی
 • افزایش زمان نگهداری فرآورده‌های دامی با استفاده از روش‌های بیوتکنولوژی
 • به‌کارگیری روش‌های بیوتکنولوژی در بهبود راندمان تولیدمثلی دام و طیور
 • استفاده از روش‌های نوین جهت تولید، تکثیر، انتقال جنین در سیستم آزمایشگاهی (in vitro)
 • تکثیر غیرجنسی حیوانات از طریق کلون کردن سلول‌های اتوزمی
 • استفاده از مارکرهای مولکولی جهت تعیین جنسیت دام و طیور
 • استفاده از روش‌های نوین جهت انجماد اسپرم و جنین
 • استفاده از روش‌های نوین تلقیح و باروری جهت بهبود راندمان تولیدمثلی
 • افزایش راندمان تولیدمثلی دام و طیور با استفاده از مطالعات کروموزومی و تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی احتمالی قبل از تلاقی دام‌های مولد
فهرست