بخش تحقیقات زنبورعسل و کرم ابریشم

بخش تحقيقات زنبورعسل در سال 1348 تأسيس و فعاليت هاي اصلي آن از سال 1358 شكل گرفت. عمده فعاليت­های تحقيقاتي اين بخش در زمينه ژنتيك و اصلاح نژاد زنبورعسل،  شناسايي گياهان شهدزا و گرده زاي مناطق مختلف و تعيين پتانسيل توليدي آنها، آفات و شكارچيان زنبورعسل، شناخت زمان در پرورش زنبورعسل، تغذيه زنبورعسل، فرآورده هاي زنبورعسل، مديريت پرورش زنبورعسل، اهميت گرده افشاني زنبورعسل در توسعه كمي و كيفي محصولات كشاورزي، مسائل اقتصادی و اجتماعی صنعت زنبورداری، فن آوری های نوین قابل استفاده در صنعت زنبورداری و حفظ محيط زيست بوده است. بخش پژوهش هاي زنبورعسل علاوه بر فعاليت هاي تحقيقاتي به آموزش كارشناسان در زمينه هاي ژنتيك و اصلاح نژاد، پرورش ملكه زنبورعسل، فرآورده­هاي زنبورعسل و تلقيح مصنوعي ملكه زنبورعسل نيز مبادرت  نموده و تاكنون ده سمينار و کنگره پژوهشي ملی و بین المللی زنبورعسل در کشور را از سال­ 1372 تا سال 1399 برگزار نموده است.

زمینه های پژوهشی

  • اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل و حفظ ذخاير ژنتيكي در این حوزه

  • بررسی و تحقیق در زمینه فرآورده هاي زنبورعسل (ژله رویال، زهر، موم، بره موم، گرده گل و …)

  • مدیریت كنترل آفات و شکارچیان زنبورعسل

  • بررسی و ارائه الگوهای مناسب تغذيه و مدیریت پرورش زنبورعسل در اقليم هاي مختلف كشور

  • بررسی و تحقیق تاثیر پديده خشكسالي و ريزگردها بر روی زنبورعسل و تولیدات آن

  • بررسی و تحقیق در زمینه فن‌آوری های نوین قابل استفاده در صنعت زنبورداری

  • بررسی تاثیر گرده افشانی زنبورعسل در افزایش محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست

  • بررسی و تحقیق مسائل اقتصادی و اجتماعی صنعت زنبورداری

فهرست