بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور در سال 1377 تاسیس گردید. اهم فعالیت‌های این بخش شامل شناسایی قابلیت‌های تولیدی و تولیدمثلی توده‌های گاوهای بومی ایران برای حفظ و تکثیر این توده‌های ژنتیکی بوده است. در ارتباط با اصلاح نژاد گوسفند و بز بیشتر فعالیت‌ها در زمینه شناسایی و برآورد پارامترهای ژنتیکی موثر بر خصوصیات تولیدی نژادهای گوسفند و بز بومی ایران انجام شده است؛ و در حال حاضر کنترل و هدایت فنی طرح ملی اصلاح نژاد گوسفند و بز در قالب هسته‌های باز اصلاح نژادی را بر عهده دارد. همچنین به‌منظور حفظ ذخایر ژنتیکی و تامین مرغ بومی مورد نیاز روستاهای کشور، فعالیت قابل‌توجهی در زمینه شناسایی مرغان بومی و سایر ماکیان مثل بوقلمون، اردک، بلدرچین صورت پذیرفته است.

زمینه های پژوهشی

  • شناسایی، ارزیابی و حفظ منابع ژنتیکی دام و طیور کشور

  • تعیین مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین روش حفظ منابع ژنتیکی دام و طیور کشور

  • تهیه برنامه‌های شبیه‌سازی کامپیوتری به‌منظور ارزیابی نتایج برنامه‌های اصلاح نژادی

  • تعیین اهداف و برنامه‌های اصلاحی برای نژادهای دام و طیور کشور

  • بررسی روش‌های مناسب آمیخته‌گری دام در سیستم‌های متفاوت پرورشی

  • کاربرد روش‌های پیشرفته ارزیابی و تخمین پارامترهای ژنتیکی دام و طیور

  • اجرای آمیخته‌گری سازمان‌یافته به‌منظور تولید ترکیب ژنتیکی جدید و پر تولید سازگار با شرایط مناطق کشور

  • افزایش تولید و بهره‌وری در بخش دامپروری با اصلاح نژادهای دام و طیور موجود در کشور

  • سنتز نژادهای پربازده دام و طیور متناسب با شرایط اقلیم‌های مختلف کشور

فهرست