سخاوت اکبری

سمت: رئیس حوزه ریاست 

پست الکترونیکی: ali.a381@yahoo.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 223

وظایف:

 • برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات مربوط به ریاست موسسه
 • هماهنگی و پیگیری تنظیم و تدوین محتوای دستور جلسات ریاست موسسه
 • پیگیری و اجرای دستورات ریاست موسسه و ابلاغ آنها به بخشهای مختلف
 • مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست موسسه در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • رسیدگی به شکایات واصله به ریاست موسسه و ارجاع آن به بخشهای مربوطه
 • ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه ریاست
 • همکاری و مشارکت در تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات مورد نیاز ریاست موسسه
 • پیگیری مصوبات، دستورات و سایر موارد ارجاعی ریاست موسسه از مدیران و مسئولین مربوطه
 • ساماندهی و مدیریت امور مکاتبات دریافتی، ارسالی، ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 • پیگیری و هماهنگی امور تشریفات ریاست موسسه
 • برقراری تماس ها و مکاتبات لازم با سازمان، وزارتخانه، و سایر وزارتخانه ها و ارگانها و دستگاه های اجرایی کشور
 • حضور در جلسات ،‌ شوراها و کارگروهها
 • انجام سایر امور محوله از جانب ریاست موسسه

یونس عبدی

سمت: مسئول دفتر معاونین موسسه 

پست الکترونیکی: ys.abdi1346@gmail.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 225 , 226

وظایف:

 • ساماندهی امور اداری و دفتری معاونتهای موسسه
 • تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای معاونین موسسه
 • تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 • جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 • پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط
 • اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاونین موسسه در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 • نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 • ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و موسسات و ادارات مرتبط
 • گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 • آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در جلسات و کمیسیونهای مرتبط با معاونین موسسه و تنظیم وقت جلسات
فهرست