سحر مرادی

سمت: کارشناس روابط عمومی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 243

پست الکترونیکی: info@asri.ir

وظایف:

  • انجام کلیه بارگذاری های اطلاعات در خصوص سایت اعم از خبر، گزارش تصویری و …
  • مدیریت پنل سایت
  • ویرایش عکس های مربوط به بارگذاری در سایت
  • عکس برداری از جلسات در صورت عدم حضور عکاس موسسه
  • تایپ مکاتبات روابط عمومی
  • پیگیری امور محوله مربوط به جمع آوری اطلاعات جهت به روز رسانی اطلاعات سایت
  • همکاری در بخش پذیرش برگزاری سمینارها و کنگره ها
فهرست