کاظم گنجی درونکلا

سمت: کارشناس روابط عمومی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 240

پست الکترونیکی:

وظایف:

  • انجام عکسبرداری و فیلمبرداری
  • هماهنگی سالن جلسات
  • برپایی نمایشگاه ها
  • تنظیمات صوت و تصویر
  • تایپ مکاتبات روابط عمومی
  • پیگیری امور محوله
  • همکاری در برگزاری سمینارها و کنگره ها
فهرست