سیده لیلا حسینی

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 536

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام امور اداری و دفتری
فهرست