سید فضل ا. موسوی پور

سمت: سرپرست آزمایشگاه شیر و فرآورده های لبنی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 437

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات شیر و فرآورده ­های لبنی
فهرست