عباس سرمدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه ­ها

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 524

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح و پروژه تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تجزیه پذیری مواد مغذی و گاز تست
فهرست