علیرضا غفاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 455

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تغذیه دام و طیور
  • اندازه گیری قند، نشاسته و تجزیه پذیری پروتئین
فهرست