علیرضا کوچکی

سمت: رئیس آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 544

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تغذیه دام و طیور
  • اندازه­ گیری عناصر معدنی و فلزات سنگین
فهرست