علی سرتیپ پور

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 480

وظایف:

  • همکاری در ارزیابی صفات مختلف زنبورعسل
  • همکاری در انجام کلیه امور پرورش ملکه طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل
  • ارتباط با استان های همکار در ارزیابی ملکه های طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل
  • عضو شورای فنی و شورای داخلی بخش تحقیقات زنبورعسل
فهرست