عنایت اله غلامی

سمت: مسئول کارپردازی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 334

پست الکترونیکی: en.Gholami44@gmail.com

وظایف:

  • مدیریت خرید، جهت بهره وری و کاهش هدر رفت اعتبارات و موجودي ها در انبار موسسه
  • بهبود و توسعه سياست ها و روش هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با کمترین بهای ممکن
  • تهیه بانک اطلاعات از فروشندگان و پیمانکاران جهت خرید عاقلانه و رقابتی
  • آموزش اصول و روش های فرآیند خرید کالا به کارپردازان واحدهای تابعه
  • نظارت بر تکمیل اسناد مالی تنظیم شده توسط کارپردازان
  • بهبود روش های خرید و ارتقای کیفیت خدمات و کالا
فهرست