عین‌اله سیفی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 479

پست الکترونیکی: eynollahseyfi47@gmail.com

وظایف:

  • اجرای طرح تحقیقاتی ارزیابی ملکه های طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل در استان تهران
  • مدیریت زنبورستان طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل
  • همکاری در کلیه مراحل ارزیابی کلنی های زنبورعسل
  • عضو شورای فنی و شورای داخلی بخش تحقیقات زنبورعسل
سسس
فهرست