فاطمه جوادی سیگارودی

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 448

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تغذیه و تولیدات دام و طیور
  • اندازه ­گیری انرژی خام اقلام خوراکی دام و طیور
فهرست