مجید توکلی

سمت: مسئول ترویج

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 505

پست الکترونیکی: majidtavakole@yahoo.com

وظایف:

  • برنامه‌ریزی، تولید، نظارت و پایش اثربخشی برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، رسانه‌های نوشتاری (اعم از مجلات ترویجی، نشریات فنی، نشریات ترویجی، دستورالعمل‌های جامع محصولی / موضوعی و …)، دیداری، شنیداری و الکترونیکی آموزشی – ترویجی در سطوح استانی و ملی
  • تهیه نشریات علمی، فنی و ترویجی و دستورالعمل های فنی منتج از نتایج طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • توسعه فعالیت های ترویجی با بهره گيري حداكثری از ظرفيت هاي موجود در دانشگاه ها (پایان نامه های کاربردی دانشجویان)، مراکز علمی، اجرایی، سازمان ها و بخش­های خصوصی
  • ایجاد ارتباط موثر با اتحادیه ­ها و تعاونی های دامپروری در سطح کشور برای ارائه خدمات آموزشی و انتقال یافته­ها
  • حضور موثر در نمایشگاهها، جشنواره‌های محصولی، موضوعی در راستای ارتقاء دانش و تجارب بهره‌برداران، مروجان و کارشناسان در سطوح ملی، استانی و بین المللی
  • شناسایی، ساماندهی و پیاده سازی تجارب موفق و دانش بومی بهره‌برداران پیشرو
  • برنامه ریزی جهت ایجاد گفتمان و ارتقاء کمی و کیفی انجام تحقیقات کاربردی، اثر بخش و تقاضا محور
  • طراحی و اجرای سایت­های جامع الگویی تولیدی ترویجی در سطح کشور در حوزه های مختلف دامپروری
فهرست