هوشنگ لطف اللهیان

سمت: مدیر امور آزمایشگاه ها

رتبه علمی: دانشیار پژوهشی

ایمیل: houlotf@yahoo.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 535

مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور یکی از با سابقه ترین آزمایشگاه های ایجاد شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میباشدکه فعالیت خود را از ابتدای شروع به کار مؤسسه در سال 1312 آغاز کرد و در ابتدا در زیرمجموعه بخش های علوم دامی به عنوان بازوی تحقیقاتی در خدمت پژوهشگران قرار گرفت. در بازنگری تشکیلات موسسه درسال 1376، بخش های تحقیقاتی به صورت موضوعی تشکیل شدند و هر یک از بخش ها، آزمایشگاه مرتبط با فعالیت خود را اداره میکرد. و در سال 1379 به منظور یکپارچه سازی آزمایشگاه ها و ارائه بهتر خدمات مدیریت امور آزمایشگاه ها ایجاد گردید. با گذشت زمان و پیشرفتهای تکنولوژی، این مجموعه نیز همگام با مراکز معتبر جهانی امکانات خود را به روز کرده و از تجهیزات با تکنولوژی بالا و روزآمد استفاده می کند و در حوزه تحقیقات دام و محصولات دامی مجموعه ای کامل و بی نظیر را در کنار هم با نام مدیریت امور آزمایشگاهها فراهم نموده است. مجموعه مدیریت امور آزمایشگاه ها دارای پنج آزمایشگاه اصلی و چندین آزمایشگاه زیرمجموعه با نام های زیر می باشد:
  • آزمایشگاه تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور (آزمایشگاه تغذیه شیمیایی خوراک، آزمایشگاه فیزیولوژی تغذیه و آزمایشگاه بیوشیمی)
  • آزمایشگاه فرآوری تولیدات دامی (آزمایشگاه شیر و فرآورده های لبنی، آزمایشگاه گوشت، آزمایشگاه تخم مرغ، آزمایشگاه چرم، پوست، الیاف دامی، بررسی های فولیکولی)
  • آزمایشگاه عسل و سایر فرآورده های زنبورعسل
  • آزمایشگاه بیوتکنولوژی (آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، آزمایشگاه سیتوژنتیک، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه ژنومیکس، آزمایشگاه تولیدمثل و بانک ژن)
فهرست