معرفی مديريت هماهنگی امور استانها و ایستگاه های تحقیقاتی

مدیریت هماهنگی امور استانها و ایستگاه های تحقیقاتی يكي از مدیریت های زیر مجموعه معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها می باشد که به عنوان یک خط ارتباطی موثر و کارآمد و به هنگام بین موسسه و بخش های علوم دامی استان ها انجام وظیفه میکند.

وظایف مديريت هماهنگی امور استانها و ایستگاه های تحقیقاتی شامل موارد زیر است:

  • برنامه‌­ریزی در خصوص فعالیت‌های مربوط به بخش های علوم دامی استان‌ها در چارچوب سیاست‌­های موسسه
  • هماهنگی به منظور تحقق سیاست­‌ها و برنامه­‌های مصوب موسسه در واحدهای استانی و انعکاس مشکلات و پیشنهادات آنها به مدیران موسسه
  • تهیه و تنظیم و ارایه گزارش از وضعیت و چگونگی پیشرفت امور مربوط به بخش های علوم دامی استان‌ها به مقامات ذیربط
  • ایجاد ارتباط مستمر بین بخش های علوم دامی استان‌ها به منظور انجام هماهنگی و تبادل تجربیات موفق برای پیشبرد اهداف موسسه
  • ارائه برنامه کوتاه مدت و بلند مدت ایستگاه های تحقیقاتی مراکز
  • سازماندهی مناسب نیروی انسانی و امکانات جهت بهره مندی از ظرفیت های موجود
  • احصاء و معرفی توانمندی های نیروی انسانی و امکانات تحقیقاتی بخش های علوم دامی
  • پیگیری کلیه امور پژوهشی، مالی و اداری همکاران استانی
فهرست