مرکز رشد واحدهای فناور علوم دامی

این مرکز اولین و تنها مرکز رشد تخصصی در زمینه فناوریهای دام ، طیور ، زنبورعسل و صنایع مرتبط با آنها در کشور است که در محل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (سازمان موسس ) استقرار دارد.

زمینه های فعالیت:

نوآوری، ابتکار و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه :

 • زنبور عسل
 • تغذیه دام و طیور
 • ژنتیک و اصلاح نژاد دام ، طیور و زنبور عسل
 • مدیریت پرورش و فیزیولوژی تولید مثل دام و طیور
 • فرآوری تولیدات دامی و صنایع تبدیلی
 • زیست فناوری دام ، طیور و زنبورعسل

فهرست شرکتها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور علوم دامی

 • واحد فناور تولید کپسول خوراکی از ژله رویال زنبورعسل
 • انجمن مدیریت دامپروری آریا کوچ روستاک
 • شرکت اندیشه سازان صنعت خوراک دام
 • شرکت دانش بنیان مهندسی سروش سبز البرز
 • واحد فناور دکتر زنبور
 • شرکت آرین فناوران فاریاب
 • شرکت تیوان دام ایرانیان
 • شرکت نانو فناوران گیتی دام
sssssss
فهرست