حسن کرمی

سمت: معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

پست الکترونیکی: Hkarami7515@gmail.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 225

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی یکی از دو معاونت موسسه می باشد که دارای سه زیر مجموعه (مدیریت امور اداری و پشتیبانی، مدیریت امور مالی و گروه طرح و برنامه) بوده و بر اساس خط مشی و سیاستهای کلان موسسه دارای وظایف ذیل می باشد:

  • چابک سازی، افزایش انگیزه، پرداختن به مسائل رفاهی، اداری و حقوقی کارکنان، شفاف سازی مسایل مالی و اداری در زمینه های مختلف
  • واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی
  • سرعت بخشیدن به امور و پاسخ به مکاتبات و افزایش نظارت بر قراردادها
  • هدايت، راهبری و تنظيم بودجه ساليانه موسسه متناسب با برنامه‌ها و اهداف مصوب و انجام اقدامات لازم برای تصويب و مبادله موافقت‌نامه‌ها
  • هدايت و نظارت بر حسن هزينه‌كرد اعتبارات تخصيص‌يافته مطابق با همكاری و هماهنگی معاونت‌ پژوهشی موسسه و مراکز استانی
  • نظارت بر حسن اجرای قوانين، ضوابط و مقررات بودجه‌ای، مالی و اداری موسسه
  • برنامه‌ريزی و سازماندهي جذب، نگهداري و توسعه منابع انسانی و مدیریت اجرای نظام ارزشیابی کارکنان موسسه
  • حمايت‌های فنی، خدماتی، تداركاتی و نيروی انسانی از برنامه‌ها و طرح‌های مصوب تحقيقاتی، آموزشی و ترويجی، تدوين استانداردهای لازم با هماهنگی و همكاری واحدهای ذيربط
  • برنامه‌ريزی و مدیریت اجراي امور اداری كاركنان موسسه براساس قوانين، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط
  • برنامه‌ريزی و مدیریت امور مالی موسسه براساس قوانين، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط
فهرست