معرفی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور به عنوان تنها موسسه ملی و مرجع در امر تحقیقات دام، طيور و زنبور عسل در كشور، در اجراي طرح هاي تحقيقاتي نقشي راهبردي و هدايت گرانه دارد. فعاليت تحقيقاتي موسسه با هدف گسترش مرزهاي دانش دامپروري در كشور، در قالب 6 بخش تحقيقاتي زير سازماندهي شده است.

بخش تحقیقات بيوتکنولوژی

بخش تحقیقات تغذيه دام و طيور

بخش تحقیقات زنبور عسل و کرم ابريشم

بخش تحقیقات ژنتيک و اصلاح نژاد دام و طيور

بخش تحقیقات فرآوري توليدات دامي

بخش تحقیقات مديريت پرورش دام و طيور

در حال حاضر ستاد موسسه داراي 35 عضو هیات علمی و 8 محقق غیر هیات علمی مي باشد. در مجموع، کل بخش تحقیقات علوم دامی اعم از موسسه و بخش های استانی شامل 91 عضو هیات علمی و 41 نفر محقق غیر هیات علمی می باشند. تخصص نيروهاي موجود عمدتاً در گرايش هاي مختلف علوم دامي شامل تغذيه و فيزيولوژي، ژنتيك و اصلاح نژاد، سيتوژنتيك و بيوتكنولوژي، فراوري توليدات دامي، حشره شناسي و پرورش زنبور عسل مي باشد.

آزمايشگاه هاي موجود در موسسه شامل مجموعه آزمايشگاه هاي تغذيه و فيزيولوژي دام و طيور، مجموعه آزمايشگاه هاي فرآوري توليدات دامي، مجموعه آزمايشگاه هاي بيوتكنولوژي و آزمايشگاه عسل مي باشد كه به عنوان آزمايشگاه هاي مرجع در كشور مطرح هستند و در زمينه هاي مختلف مرتبط با تحقيقات دامپروري و موارد مربوطه با اشخاص حقيقي و حقوقي همكاري مي نمايد.

ايستگاه هاي پژوهشي موسسه شامل ايستگاه تحقيقاتي پرورش نشخواركنندگان بزرگ، ايستگاه تحقيقاتي پرورش نشخواركنندگان كوچك، ايستگاه تحقيقات طيور و ايستگاه تحقيقاتي پرورش زنبورعسل مي باشد.

همچنين موسسه داراي كتابخانه اي تخصصي 580 متر مربع زيربنا مي باشد. اين كتابخانه در حال حاضر داراي 6324 جلد كتاب تخصصي به زبان انگليسي و تعداد 6072 جلد كتاب تخصصي به زبان فارسي مي باشد. همچنين داراي 186عنوان نشريه كه 98 عنوان به زبان فارسي و مستمر است و 88 عنوان به زبان انگليسي است که تا سال 2005 موجود می باشد. اسناد موجود در كتابخانه مؤسسه شامل 1716 سند علمي به زبان فارسي، 774 عنوان سند علمي به زبان انگليسي، 898 مورد گزارش فارسی، 440 فقره پایان نامه فارسی و 40 فقره پایان نامه انگلیسی است.

هم اکنون امکان دسترسی الکترونیکی به نشریات انگلیسی حوزه علوم دامی وجود دارد.

وظایف:

 • مشارکت در تامین امنیت غذایی کشور از طریق انجام پژوهش های کاربردی جهت بر طرف نمودن مشکلات تولید محصولات دامی با اتکا به ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی
 • سياستگذاري و برنامه ريزي علمي و فني براي تحقيقات علوم دامي به منظور دستيابي به اهداف اسناد بالا دستي
 • نيازسنجي، بازنگري مداوم و به هنگام نمودن تحقيقات علوم دامي
 • حفظ ذخاير ژنتيكي دامي در راستاي عملياتي نمودن مواد 10 و 17 قانون نظام جامع دامپروري
 • بکارگیری علوم بیوتکنولوژی و ژنتیک در حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامی کشور مطابق با ماده 17 قانون نظام دامپروری
 • رصد نمودن دام های در حال انقراض، ثبت و نظارت بر مجموعه محصولات ژنتیکی دامی در کشور مطابق با تبصره 3 ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور
 • تهيه، تدوين و مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي جامع و ملي علوم دامي
 • بررسي، تصويب و مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي علوم دامي
 • هدايت، نظارت و ارزيابي طرحهاي تحقيقاتي علوم دامي
 • ايجاد ارتباط با بخش هاي توليدي ، اجرايي و ترويجي
 • حمايت، هدايت و تقويت بخش علوم دامي مراكز تحقيقات استانها
 • تقويت بنيه علمي، فني و پژوهشي محققين علوم دامي
 • برگزاري و يا مشاركت در سمينارها، كنفرانسها و گردهمائي هاي مرتبط با علوم دامي
 • جلب همكاري و مشاركت دانشگاهها و ساير مجامع علمي ملي و بين المللي در رابطه با فعاليتهاي تحقيقاتي علوم دامي
 • نشر يافته هاي علمي علوم دامي در راستاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي
 • انجام تحقیقات لازم در راستای بهبود بهره وری تولیدات دامی مطابق با ماده 14 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • شناسایی، ارزیابی، معرفی و به روز رسانی منابع خوراک دامی موجود در کشور و …
فهرست