معرفی مدیریت امور پژوهشی

مديريت امور پژوهشي يكي از زيرمجموعه هاي معاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته­ های موسسه است كه سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های پژوهشی را بر اساس سیاست‌هاي موسسه و با همکاری بخش‌های تحقیقاتی موسسه عهده دار مي باشد و از طرفي حلقه واسطي بين بخشهاي تحقيقاتي موسسه و مراكز تحقيقاتي مي باشد.

وظایف مديريت امور پژوهشی شامل موارد زیر است:

  • تهيه برنامه‌های پژوهشي و فناوری بر اساس سیاست‌ها موسسه با همکاری بخش‌های تحقیقاتی و ابلاغ به مراكز تحقيقاتي استاني
  • اولویت‌بندی برنامه‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی بر اساس نياز موسسه و در قالب فراخوان موسسه با همكاري بخشهاي تحقيقاتي
  • ارزیابی طرحهاي تحقيقاتي و بررسي ميزان پيشرفت آنها
  • مديريت سامانه هاي تحقيقاتي ازجمله سامانه سمپات و سامانه مديريت انتشارات علمي
  • امور مرتبط با دانشجويان،فرصت هاي مطالعاتي،سربازان نخبه و….
  • برگزاري كميته علمي –فني جهت دفاع از پروپوزال هاي تحقيقاتي
  • ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي
فهرست