معرفی مدیریت هماهنگی امور ایستگاه ها

مديريت هماهنگی امور ایستگاه های موسسه يكي از زيرمجموعه هاي معاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته­ های موسسه می باشد که با ابلاغ چارت جديد تشكيلاتي مؤسسه از سال 1384 همگام با ساير بخش­هاي تحقيقاتي جديد مؤسسه با هدف ايجاد بستري مناسب و  ايده­آل جهت اجراي پروژه­هاي تحقيقاتي در زمينه­هاي مختلف دام و طيور شامل مديريت، اصلاح نژاد، توليد مثل، تغذيه و  غیره شروع به كار نمود. اين مديريت شامل ايستگاه تحقيقاتي دام­هاي بزرگ، ايستگاه تحقيقاتي نشخواركنندگان كوچك و ايستگاه تحقيقاتي طيور (در سه قسمت جداگانه؛ طيور شمالي، لاين و طيور جنوبي) مي­باشد.

وظایف مديريت هماهنگی امور ایستگاه ها شامل موارد زیر است:

  • ایجاد بستر مناسب برای اجرای طرح حای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی
  • برنامه ریزی برای اجرای هرچه دقیقتر طرحها و امکان سنجی و اولویت بندی طرحهای تحقیقاتی
  • برنامه ریزی خریدهای مورد نیاز برای اجرای طرحهای تحقیقاتی
  • برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرحها در ایستگاه های تحت پوشش
  • حفظ و حراست از لاین های موجود در موسسه و اجرای برنامه های مورد نیاز معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
فهرست