نادر اسدزاده

سمت: معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها 

مرتبه علمی: دانشیار

مشاهده رزومه

پست الکترونیکی:

تلفن: 34256128

کاظم بروفه

سمت: کارشناس مسئول امور فناوری

پست الکترونیکی: bshakiba412@gmail.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 422

وظایف

 1. شناسایی و احصاء فناوری های قابل تجاری سازی موسسه
 2. معرفی و عرضه فناوری های قابل تجاری سازی به متقاضیان و شرکت در فن بازارهای مربوطه
 3. راهنمایی و مشاوره به همکاران متقاضی ایجاد شرکتهای دانش بنیان
 4. راهنمایی و مشاوره در امور حفظ حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات)
 5. اخذ سفارش تحقیق و انجام امور مربوطه
 6. جذب و انجام امور متقاضیان بهره برداری از نمانام (برند) موسسه

محمدرضا رحیم زاده

سمت: مدیر داخلی نشریات علمی موسسه

پست الکترونیکی: rahimzadeh.pz@gmail.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 488

وظایف

 1. مدیریت سامانه نشریات
 2. صدور گواهی پذیرش مقالات و داوری
 3. رفع اشکال و نقايص وارده از جانب سامانه براي نويسندگان، داوران و سردبيران محترم
 4. آماده سازي مقالات هر فصل نشريات جهت چاپ
 5. ويراستاري ادبي مقلات
 6. صفحه بندي مقالات در قالب فرمت اصلي نشريات
 7. بارگزاري و نمايه سازي مقالات هر فصل در سايت اصلي نشريات و ديگر سايت هاي اعلام شده از وزارت علوم مانند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

فرشته احسان

سمت: مسئول دبیرخانه کمیته منتخب اعضای هیات علمی

پست الکترونیکی:

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 234

وظایف

 1. بررسی پرونده های ترفیع اعضای هیات علمی
 2. بررسی پرونده های ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی
 3. مستندسازی و هماهنگی جهت انجام مصاحبه جذب اعضای هیات علمی
 4. تهیه و گزارش سینای اعضای هیات علمی
 5. پیگیری موارد تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 6. برگزاری جلسات مرتبط با اعضاء
فهرست