ملیحه کمالپور

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 432

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات ژنتیک مولکولی
فهرست