نادر مشایخی ساردوئی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 477

پست الکترونیکی: nadermashayekhi.s@Gmail.com

وظایف:

  • اجرای طرح تحقیقاتی ارزیابی ملکه های طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل در استان قزوین
  • انجام امور پرورش ملکه و همکاری در زدن پیوندهای مربوطه
  • همکاری در ارزیابی صفات مختلف زنبورعسل
  • عضو شورای فنی و شورای داخلی بخش تحقیقات زنبورعسل
فهرست