نسرین پورمظاهری

سمت: کارشناس ارتباطات علمی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 510

پست الکترونیکی: ip338070@gmail.com

وظایف:

  • مسئول بخش خبر سایت موسسه
  • تولید محتوا و تهیه و تنظیم خبر برای درج در سایت موسسه
  • شرکت در جلسات ،کنگره ها و کارگاههای آموزشی جهت تهیه خبر
  • ارتباط با خبرگذاریها و صدا و سیما جهت پوشش خبری رویدادهای مهم موسسه
  • ارسال خبر به سایت سازمان تحقیقات
  • بازدید روزانه سایتهای مرتبط جهت استخراج اخبار مهم علوم دامی
فهرست