نعمت ا. اسدی

سمت: محقق (معاون مدیریت امور آزمایشگاه­ها)

تلفن: 02634256001 داخلی 467

آدرس ایمیل:

وظایف:

  • تدوین و اجرای طرح و پروژه تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات ژنتیک مولکولی
فهرست