پژوهش های جاری بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 ارزیابی متابولیت های باکترهای اسیدلاکتیک به عنوان نگهدارنده بیولوژیک فاز 2: ارزیابی باکتریوسین استخراج شده از لاکتوباسیلوس بومی به عنوان نگهدارنده طبیعی ( علیه لیستریا منوسایتوژنز)در پنیر لاکتیکی نرگس واسجی ناهید مژگانی 1396/02/01 1400/02/01 ادامه دار
2 افزایش راندمان پروتکل تولید رویان گاو دو منظوره سعید اسماعیل خانیان احمد زارع شحنه 1396/07/01 1399/11/01 ادامه دار
3 آزمون های انساب و انتساب در جمعیت اسب کرد بر اساس تعیین ژنوتیپ SNP حمیدرضا سیدآبادی حسن خمیس آبادی 1396/12/01 1399/09/01 ادامه دار
4 پویش ژنومی اثرات متقابل اسنیپ های موثر برصفات رشد و شانک در مرغهای ایران حسین عمرانی رسول واعظ ترشیزی 1398/04/01 1400/06/01 ادامه دار
5 ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه آذربایجان غربی به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه شعله قربانی 1399/07/01 1404/07/01 ادامه دار
6 ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه خراسان رضوی به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه شعله قربانی 1399/07/01 1404/07/01 ادامه دار
7 ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه یزد به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه شعله قربانی 1399/07/01 1404/07/01 ادامه دار
8 ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه اصفهان به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه شعله قربانی 1399/07/01 1404/07/01 ادامه دار
9 ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه فارس به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه شعله قربانی 1399/07/01 1404/07/01 ادامه دار
10 ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه مازندران به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه شعله قربانی 1399/07/01 1404/07/01 ادامه دار
11 پایش و ثبت جمعیتهای طیور بومی کشور شعله قربانی قربان الیاسی زرین قبایی – صابر جلوخانی نیارکی – مرتضی کیخا صابر – سیدابوالحسن میر مهدوی چابک 1396/05/01 1399/09/01 ادامه دار
12 ثبت ملی جمعیتهای مرغان بومی اصلاح شده شعله قربانی سعید اسماعیل خانیان – مرتضی بیطرف ثانی – عباس زارع – کاظم طوسی – محمد محمودی -سیدمحمدرضا هاشمی 1396/07/01 1399/12/29 ادامه دار
13 پایش و ثبت جمعیت شتر دو کوهانه ایران(طرح) نعمت اله اسدی اکبر ابرغانی – نعمت اله اسدی – صابر جلوخانی نیارکی 1396/10/01 1399/10/01 ادامه دار
14 اصلاح نژاد گروهی گوسفندان شال با مشارکت بهره برداران محمدحسین بنابازی محمدحسین بنابازی – محمدحسین هادی تواتری 1397/09/01 1402/09/01 ادامه دار
15 تأثیر آنتی اکسیدانی گلوتاتیون احیا شده در محیط های مختلف انجمادی بر تغییرات اپی ژنتیکی، فراسنجه های درون سلولی و باروری اسپرم خروس سعید اسماعیل خانیان محسن شرفی 1397/12/01 1399/12/01 ادامه دار
16 شناسایی نشانه های ترانسکریپتومی کرچی در بوقلمون محمدحسین بنابازی 1398/06/01 1400/06/01 ادامه دار
17 تهیه نقشه جامع پراکنش جغرافیایی ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی ایران صابر جلوخانی نیارکی 1398/11/01 1400/11/01 ادامه دار
18 ارزیابی بهبود بازده انجماد اسپرم در بز با استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی سعید اسماعیل خانیان 1398/06/01 1400/06/01 ادامه دار
19 بررسی اثر آنتی اکسیدانی ویتامین E در رقیق کننده منی همراه با گلیسرول به عنوان محافظ سرما بر فراسنجه های کیفی اسپرم بز نر و ژن های مرتبط با اپوپتوز در طی فرایند انجماد- یخ گشایی سعید اسماعیل خانیان 1398/06/01 1399/12/01 ادامه دار
20 استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی در انجماد اسپرم خروس، گوسفند و بز رضا مسعودی نادر اسدزاده – سعید اسماعیل خانیان – رضا مسعودی 1398/06/01 1401/06/01 ادامه دار
21 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های زنبور عسل ایرانی مبتنی بر فناوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

 

غلامحسین طهماسبی صابر جلوخانی نیارکی 1399/03/01 1401/03/01 ادامه دار
22 ثبت و پایش زنبورعسل ایران(طرح) غلامحسین طهماسبی صابر جلوخانی نیارکی – غلامحسین طهماسبی 1399/03/01 1401/09/01 ادامه دار
فهرست