پژوهش های جاری بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 اثرات تغذیه اسانس سیر و زیره پوشش دارشده بر عملکرد، فراسنجه های خونی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1398/03/01 1399/06/01 ادامه دار
2 بررسی ارزش غذایی خارشتر علوفه ای کشت شده در استان یزد امیررضا صفایی 1398/03/01 1401/03/01 ادامه دار
3 تعیین ارزش غذایی سیلاژ تفاله پرتقال همراه با کاه گندم و اوره به روش درون تنی و برون تنی حسن فضایلی 1398/06/01 1399/12/01 ادامه دار
4 بررسی روش مناسب تهیه سیلاژ اندام هوایی،ریشه و گیاه کامل چغندر علوفه‌ای علی رضا آقاشاهی 1398/05/01 1400/05/01 ادامه دار
5 مطالعه امکان ساخت کیت شناساگر اوره در خوراک دام مهدی امیر صادقی 1398/07/01 1400/07/01 ادامه دار
6 جداول احتیاجات انرژی و پروتئین بزهای کرکی ایران غلامی حسین 1398/10/01 1400/01/01 ادامه دار
7 اثرات استفاده از پروفوس( خوراک گلوتن فراوری شده) بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1398/12/01 1400/06/01 ادامه دار
8 تعیین الگوی بهینه افزودن مکمل ویتامینی به جیره بر پایه عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی در ایران(طرح) امیر حسین علیزاده قمصری محمد جواد آگاه – علی رضا حسابی نامقی – سید عبداله حسینی – محسن محمدی ساعی – صیفعلی ورمقانی – علی اکبر ولی 1398/12/01 1400/12/01 ادامه دار
9    بهبود شاخص تولید در مزارع پرورش مرغ گوشتی(طرح) سید عبداله حسینی سیدمجید حسینی – محمود صحرایی – کامبیز کامگار – هوشنگ لطف الهیان – حسین نعمتی محمد – مهرداد نفیسی – کاظم یوسفی کلاریکلائی 1398/12/01 1401/12/01 ادامه دار
10 تعیین الگوی بهینه افزودن مکمل ویتامینی به جیره برپایه عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی در استان البرز سید عبداله حسینی 1399/03/01 1400/12/01 ادامه دار
11 تعیین ارزش غذایی کاه گندم غنی شده با پساب کارخانه آب پرتقال گیری و اوره به روش درون تنی حسن فضایلی 1399/05/01 1400/11/01 ادامه دار
12 تعیین خصوصیات سیلویی و ارزش غذایی مخلوط تفاله پرتقال و کاه گندم، همراه با افزودنی های مختلف (تفاله چغندر، سبوس برنج، سبوس ذرت، آرد ذرت، اوره، سولفات دی آمونیوم و مکمل) حسن فضایلی 1399/06/01 1401/03/01 ادامه دار
13 اثر مکمل پروتئینی برپایه پروتئین‌های هیدرولیز شده‌ی ماهی بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی جوجه¬های گوشتی امیررضا شویکلو امیر حسین علیزاده قمصری 1399/07/01 1400/07/01 ادامه دار
14 مقایسه اثر مصرف سیلاژ سورگوم با سیلاژ ذرت بر عملکرد تولیدی گاو شیرده هلشتاین مرتضی رضایی 1396/03/01 1400/03/01 ادامه دار
15 تعیین ارزش غذایی سیلاژ ارقام جدید علوفه آمارانت در استان های کشور مرتضی رضایی 1396/06/01 1399/12/01 ادامه دار
16 تاثیر جیره آغازین بر عملکرد رشد و سلامتی بره های شیرخوار و ارزیابی اقتصادی آن مرتضی رضایی محیا پورعوض 1397/03/01 1398/09/01 ادامه دار
17 تعیین ارزش غذایی پسماندهای ذرت فرآوری شده در تغذیه نشخوارکنندگان امیررضا صفایی 1397/05/01 1399/05/01 ادامه دار
18 استفاده از مکمل خوراکی حاوی مواد معدنی برای بهبود عملکرد میشهای کردی در منطقه شمال غرب استان ایلام علی مصطفی تهرانی حشمت اله سیاهی 1397/08/01 1399/08/01 ادامه دار
19 تهیه نقشه وضعیت (کمبود یا زیادی) عناصر معدنی دام های چراکننده در پهنه های اقلیمی مختلف کشور علی مصطفی تهرانی رحمن ابن عباسی – حسنعلی بنیادی – محمد ترحمی – هوشنگ جعفری – صیفور رمضانی – احمد رضا رنجبری – پیروز شاکری – سیداکبر شیری – محمود صحرایی – علی رضا طالبیان مسعودی – عبداله کاویان – عبدالمهدی کبیری فرد – عزیز کردونی – عبدالحمید کریمی – بهروز یار احمدی 1397/07/01 1400/07/01 ادامه دار
20 بررسی اثر مصرف سطوح مختلف سیلاژ علوفه سورگوم، در جیره غذایی، بر عملکرد گاو های شیرده حسن فضایلی 1397/11/01 1400/01/01 ادامه دار
21 اثر خوراک تکمیلی بلوک شده (بر پایه محصولات فرعی صنایع نیشکر) بر عملکرد تولیدی گله های عشایری غلامی حسین 1397/11/01 1398/11/01 ادامه دار
22 بررسی میزان تجزیه پذیری شکمبه ای اوره آهسته رهش ساخت داخل در مقایسه با منابع نیتروژنی دیگر در شرایط شبیه سازی شده شکمبه (به روش برون تنی) علی رضا آقاشاهی 1397/12/01 1399/03/01 ادامه دار
23 بررسی اثرات مکمل گیاهی ASRI بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گله مرغ مادر گوشتی امیر حسین علیزاده قمصری 1398/11/01 1400/11/01 ادامه دار
فهرست