تحصیلات
انستیتو علوم زیستی (Bioscience) دانشگاه UPM مالزی
1388 – 1390
پسا دکتری (بیوتکنولوژی دریایی)
عنوان رساله:اثرات لیپید استخراجی از میکروجلبک­های دریایی تتراسلمیس (Tetraselmis) بر روی ژن­های سیستم ایمنی میگو
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
1380 – 1384
دکتری (رشته شیلات)

عنوان رساله: بررسی مولکولی ماهی مرکب ((Sepia pharaonis خلیج فارس و دریای عمان به­­روش PCR-RFLP

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
1377 – 1379
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش شیلات)

عنوان پایان نامه: بررسی سیتوژنتیک ماهی سیم (Abramis brama) حوزه جنوبی دریای خزر

دانشگاه تهران
1372 – 1376
کارشناسی (رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش شیلات)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1367 – 1371
کارشناسی (مترجمی زبان فرانسه)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 تعداد 46 مقاله چاپ شده

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

تعداد 15 مقاله چاپ شده

پروژه های تحقیقاتی

مجری پنج پروژه تحقیقاتی و همکار چندین پروژه

تألیف و ترجمه کتاب

تعداد دو جلد کتاب تخصصی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

تعداد سه پروژه دانشجویی فوق لیسانس

همایش های داخلی

شرکت در پنج همایش داخلی

همایش های بین المللی

شرکت در یک همایش خارجی

جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
  • رئیس آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
  • مدیر گروه تخصصی ژنتیک آبزیان
  • معاون تحقیقاتی و پژوهشی مرکز تحقیقات شیلات ایران
  • عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی موسسه علوم دامی کشور
فهرست