تحصیلات
موسسه ملی تحقیقات شیر و محصولات لبنی هندوستان
1386 – 1389
دکتری (رشته مدیریت تولیدات دامی)

عنوان رساله: Evaluation of efficacy of polyherbal biostimulator supplementation on performance of cross bred dairy goat

مرکز آموزس عالی امام خمینی (ره)
1377 – 1380
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش اقتصاد دامپروری)

عنوان پایان نامه: بررسی مزیت نسبی صادرات گوشت مرغ ایران

دانشگاه تبریز
1365 – 1369
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1. بررسی مزیت نسبی صادرات گوشت مرغ ایران در جهان- دومین سمینار ملی علوم دامی-(شفاهی)

2. بررسی مزیت نسبی صادرات گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه – چهارمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران(شفاهی)

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
پروژه های تحقیقاتی

1. بررسی جایگاه ایران ازنظر صادرات تخم مرغ: تحلیلی بر مزیتنسبی و موانع  موجود

2. بررسی کارایی فنی پرواربندی گوسفند در استان قزوین

تألیف و ترجمه کتاب
  • معرفی بزهای بومی ایران
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی
همایش های بین المللی

Production and trade of animal products in selected ECO countries Leibniz Instit. of agricultural development in Central & East EU, Germany.

جوایز و افتخارات

جایزه بهترین دستاورد انجمن بین المللی بز در سال 2009

سوابق تدریس
سوابق اجرایی
فهرست