پگاه ولی زاده
استادیار پژوهشی
026-34256001-5 داخلی 478

مشاهده رزومه

Google Scholar

تحصیلات
دانشگاه گوئلف-کانادا
1391 – 1396
دکتری (رشته زیست شناسی، گرایش بیماری های زنبور عسل)

عنوان رساله: پاسخ ایمنولوژیک و رفتاری زنبورعسل اپیس ملیفرا به عفونت نوزما سرانا و بررسی تنوع ژنتیکی این پاتوژن

دانشگاه گوئلف-کانادا
1383 – 1386
کارشناسی ارشد (رشته زیست شناسی مولکولی)

عنوان پایان نامه: ارتباط دینامیک ترنسپوزبل المنت با سیستم تولید مثلی در دفنیا پولکس

دانشگاه تهران
1376 – 1380
کارشناسی (زیست شناسی سلولی و مولکولی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
پروژه های تحقیقاتی
تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی
همایش های بین المللی
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
فهرست