تحصیلات
دانشگاه تهران
1385 – 1390
دکتری (رشته شیمی آلی)

عنوان رساله: تهيه پلي‌ آكريل آميد پرشاخه حاوي گروه‌هاي آمونيوم چهارتايي با استفاده از پتاسيم دي پريداتو كوپرات و استفاده از آن به عنوان كاتاليست انتقال فاز در تعدادي از واكنش‌هاي آلي

دانشگاه تهران
1381 – 1383
کارشناسی ارشد (رشته شیمی آلی)

عنوان پایان نامه: سنتز و كاربردهاي كاتاليزورهاي انتقال فاز با ساپورت پليمري و كاربرد آنها در واكنش‌هاي شيمي آلي

دانشگاه کاشان
1376 – 1381
کارشناسی (رشته شیمی کاربردی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  بررسی غلظت اسید پروسیک در 18 رقم سورگوم علوفه ای

2.  مقایسه اثرات روی – گلایسین و سولفات روی بر عملکرد وسیستم ایمنی جوجه های گوشتی

3.  تاثیر افزودن مکمل روی – متیونین و روی – گلیسین به جیره غذایی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی

4.  اثر منبع و سطح منگنز، روی و مس بر عملکرد جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت چند شاخصی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
  1. Synthesis and kinetic study of dichlorocarbene addition to olefins via quaternized hyperbranched polyacrylamide as a new multisite phase transfer catalyst. Iranian Polymer Journal, (2012) 21:641-649 )  DOI 10.1007/s13726-012-0070-x
  2. Synthesis and application of quaternized highly branched polyacrylamide as a novel multi-site polymeric phase transfer catalyst. Journal of the Iranian Chemical Society, (2013) 10:791-797) DOI 10.1007/s13738-012-0214-0  
پروژه های تحقیقاتی

1.  افزایش غلظت و بررسی خصوصیات فیتاز جدا شده از قارچ و باکتری

2.  سنتز روي به فرم آلي با روشهاي آزمايشگاهي با قابليت استفاده در جيره دام و طيور

3.  ارزيابي كمّي و مقايسه عوامل ضد تغذيه اي موجود در 18 رقم سورگوم علوفه اي

تألیف و ترجمه کتاب

1.  عنوان کتاب: شیمی گروه­های عاملی (Functional group chemistry )، مترجمین: جواد امانی، مهدی امیرصادقی، ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2.  عنوان کتاب : شیمی و تکنولوژی تولید عسل (Chemistry and Technology of Honey Production)،نویسنده : Ettore Baglio، مترجم : مهدی امیرصادقی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

دوره کارشناسی ارشد، ملیحه كمالپور، عنوان: بررسی واكنش تراكم آلدئیدها و متیل كتون ها با استفاده از كاتالیزگرهای اسیدی و بازی

 

همایش های داخلی

1.   Acrylamide hyperbranched polymers with LCST behavior:synthesis and characterization

 

2.   Synthesis and LCST behaviorof hyperbranched Acrylamide- N-isopropylacrylamide copolymers via Cu(III)complex

 

3.   Synthesis and application of new polymer supported phase transfer catalyst in organic reaction

 

4.   Generation and reaction of dicholorocarben with alkenes using new phase transfer catalyst

    5. مقایسه ارزش غذایی ارقام اصلاح شد BMR و معمولی سورگوم علوفه ای

    6. بررسی احتمال ایجاد مسمّومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای

    7. اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی

همایش های بین المللی

ارائه پوستر در کنفرانس  Frontiers in polymer science در کشور فرانسه (29-31 May  2011)  با عنوان:

Synthesis and characterization of acrylamide hyperbranched core shell polymers having LCST behavior

جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
  • تدریس در دانشگاه آزاد ( واحد گلپایگان)                                                سال تحصیلی  84-1383
  • تدریس در دانشگاه پیام نور (واحد گلپایگان)                                            سال تحصیلی  91-1385
  • تدریس در دانشگاه آزاد (واحد شهر قدس)                                             سال تحصیلی  97- 1387
سوابق اجرایی
  • عضو هیات علمی بخش تحقیقات تغذیه از سال 1395
  • رئیس مدیریت امور آزمایشگاه ها 98 – 97
  • رئیس کمیته فنی استاندارد بین المللی ISO/TC34/SC10 (خوراک دام)
فهرست