1. لطف الهیان, هوشنگ, علیزاده قمصری, امیرحسین, حسینی, سید عبداله, یعقوبفر, اکبر, آقاشاهی, علیرضا. (1398). ‘بررسی اثرات محرک رشد گیاهی اورکس® بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی’, علوم دامی (پژوهش و سازندگی), 32(125), pp. 219-232. دانلود
 2. برازجانی, مرجان, بناءبازی, محمد حسین, سیدآبادی, حمیدرضا, یعقوبفر, اکبر, اسماعیل خانیان, سعید. (1398). ‘اندازه گیری اسیدهای چرب در نمونه های ماهی، تخم مرغ و شیر: مقایسه روش های مختلف استخراج’, علوم دامی (پژوهش و سازندگی), 32(125), pp. 71-88. دانلود
 1. اثرات استفاده از سطوح مختلف علوفه هيدروپونيک جو بر عملکرد پروار، ويژگيهاي لاشه و شاخص هاي اقتصادي بزغاله هاي بومي فارس،چکیده
 2. تأثير كاربرد سطوح مختلف علوفه آبکشت جو بر فراسنجه هاي خوني و تركيب اسيدهاي چرب گوشت و چربي لاشه بزغاله هاي پرواري ،چکیده
 3. ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس عامل آزمایشگاهها،چکیده
 4. ارزيابي دروني موسسه تحقيقات علوم دامي كشور براساس عامل پژوهش و آموزش،،چکیده
 5. پياده سازي سامانه مديريت اطلاعات جمعيت هاي اسب ايران مبتني بر فن آوري سيستم اطلاعات مکاني تحت وب،چکیده
 6. تأثير محدوديت غذايي بر عملكرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي آرين در منطقه سردسير،چکیده
 7. اثر استفاده از داروي فشار خون نيتروگلسيرين بر عملکرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط القاي آسيت،چکیده
 8. اثر آنتي اكسيدانهاي ويتاميني و پودر نعناع فلفلي بر عملکرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط القاي آسيت،چکیده
 9. تأثير استفاده از سه گونه گياه دارويی (آرتيشو، مريم گلی و به ليمو) در شرايط استرس سرمايی بر عارضه آسيت در جوجه هاي گوشتی ،چکیده
 10. بررسی تغییرات متابولیت های در گوسفندان مبتلا به اسیدوز،چکیده
 11. مقایسه اسیدیفایر بر پای اسید سیتریک (همراه خوراک و آب آشامیدنی) با نمونه های تجاری بر عملکرد، خصو صیات لاشه، مورلوژوی روده و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی،چکیده
 12. بررسي اثر اوره آهسته رهش با و بدون ملاس، بر فراسنجه هاي شکمبه هاي، عملکرد رشد و صفات لاشه گوسفند پرواري،چکیده
 13. اثرات محرک رشد گياهي اوركس بر عملكرد و پاسخهاي ايمني جوجه هاي گوشتي،چکیده
 14. اثر اسانس آويتوس بر عملکرد، سيستم ايمني و جمعيت ميکروبي روده جوجه هاي گوشتي،چکیده
 15. پياده سازي سامانه مديريت اطلاعات جمعيت هاي بز ايران مبتني بر فن آوري سيستم اطلاعات مکاني تحت وب،چکیده
 16. اثر مکمل پروتئين غير قابل تجزيه و اسيد لينولئيک مزدوج محافظت شده در شکمبه بر عملکرد رشد، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي خوني بزغاله هاي بومي استان ايلام،چکیده
 17. تأثير استفاده از پروبيوتيک بر عملکرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و مورفولوژي روده بلدرچين ژاپني،چکیده
 18. اثر مصرف پودر بنتونيت بر ويژگيهاي پلت، كراست و چرم بز،چکیده
 19. مقايسه اثر مکمل پروبيوتيک مولتي بهسيل با پروبيوتيک تجاري متداول در بازار بر عملکرد، فراسنجه هاي خوني، خصوصيات كيفي تخم مرغ، ميزان كلسترول زرده تخم مرغ و سيستم ايمني مرغان تخمگذار،چکیده
 20. مقايسه اثر مکمل پروبيوتيک مولتی بهسيل با پروبيوتيک تجاري متداول در بازار بر عملکرد، خصوصيات لاشه، فراسنجه هاي خونی، سيستم ايمنی و ريخت شناسی روده كوچک جوجه هاي گوشتی،چکیده
 21. اثرات استفاده از مولتيآنزيم و پروبيوتيك در جيره هاي حاوي سطوح مختلف بقاياي بوجاري گندم بر عملكرد، خصوصيات لاشه، قابليت هضم مواد مغذي و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي،چکیده
 22. تأثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بوقلمونهای بومی آذربایجان شرقی،چکیده
 23. طراحی و تولید سیستم هوشمند تخمین وزن و سرعت رشد جوجه های گوشتی،چکیده
 24. پایش و ثبت جمعیت بز کرکی رایینی،چکیده
 25. بررسي اثر استفاده از پروبيوتيک ها در تغذيه زنبورعسل بر روي توليد عسل،چکیده
 26. مطالعه تأثير استفاده از سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس چغندرقند بر عملکرد توليد و پارامترهاي خوني گوساله هاي نر پرواري،چکیده
 27. توسعه استفاده از دان پلت در مزارع پرورش مرغ گوشتي در استان لرستان،چکیده
 28. بررسي ارزش غذايي علوفه سه رقم جديد تاج خروس طي زمان هاي مختلف برداشت در استان گلستان،چکیده
 29. طراحی و تولید سیستم هوشمند تخمین وزن و سرعت رشد جوجه های گوشتی،چکیده
 30. بررسي وضعيت موجود و اصلاح سيستمهاي تهویه و خنکكننده در مرغداريهاي گوشتي استان بوشهر،چکیده
 31.  بررسي وضعيت توازن مواد خوراكي مورد نياز دامهاي استان سيستان و بلوچستان،چکیده
 32. تاثیر افزودن پری بیوتیک به توکسین بایندر بر عملکرد، فراسنجه های خونی ایمنی و دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسین1 B،چکیده
 33. ارزیابی درون تنی توکسین بایندر در جوجه های گوشتی،چکیده
 34. بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف جرم ذرت بر عملکرد، ايمني،کيفيت لاشه جوجه های گوشتی،چکیده
 35. اثر پروتئين قابل متابوليسم مکمل شده در روش تغذيه خزشي بر خصوصيات لاشه بره هاي نر افشاري،چکیده
 36. استفاده از خوراک كامل فشرده در پرواربندي بره هاي نر،چکیده
 37. بررسی سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد تخمگذاری مرغ های رنگی گلپایگان،چکیده
 38. پايش برنامه آميخته گري نژادهاي گوسفند لري بختياري با رومانف و پاكستاني در گله هاي استان خوزستان،چکیده
 39. بررسي كيفيت گوشت و تعيين پروفيل اسيدهاي چرب لاشه برههاي لري بختياري و آميخته لري بختياري رومانف،چکیده
 40. اثر دانه كامل سويا بعنوان منبع امگا -6 سلامت پستان و سلامت عمومي دام و توليد و تركيب شير بزهاي سانن پس از اولين زايش،چکیده
 41. اثر افزودن نعناع فلفلي يا آويشن به جيره بر عملکرد پرواربندی و كيفيت گوشت بره هاي پرواري سنجابي،چکیده
 42. ارزیابی کمی و مقایسه عوامل ضد تغذیه ای موجود در 18 رقم سورگوم علوفه ای،چکیده
 43. بررسی امکان محافظت از پروتئين كنجاله هاي سویا و كلزا در شکمبه نشخواركنندگان با استفاده از عصاره محصول فرعی پسته،چکیده
 44. ترويج سن مناسب پروار بره هاي نر شال،چکیده
 45. پياده سازي سامانه مديريت اطلاعات جمعيت هاي شتر دوكوهانه ايران مبتني بر فن آوري سيستم اطلاعات مکاني تحت وب،چکیده
 46. مقايسه مکمل پروبيوتيک مولتي بهسيل و پروبيوتيک تجاري متداول در بازار در جيره مرغ تخمگذار و گوشتي،چکیده
 47. بررسي استفاده از بنتونيت در نگهداري پوست،چکیده
 48. غنی سازی تخم مرغ با اسیدفولیک از طریق مکمل کردن جیره مرغهای تخمگذار صنعتی و مقایسه آن با مرغان بومی،چکیده
 49. ارزيابي، جداسازي و شناسايي باكتري هاي توليد كننده آنزيم فيتاز از نمونه هاي محيط زيستي،چکیده
 50. اثرات استفاده از 3 آنزیم فیتاز تجاری(( هوستازيم، فيزايم و رونوزايم) بر عملکرد، پاسخ ايمني و قابليت هضم کلسيم و فسفر در جوجه هاي گوشتي،چکیده
 51. کیفیت و ارزش غذایی علوفه ذرت سیلو شده با استفاده از بقایای فیبری حاصل از فرایند قند گیری از ذرت،چکیده
 52. تعيين ارزش غذايی كاكتوس علوفهاي در تغذيه دام،چکیده
 53. تعيين اثرات روش مديريتي و ماده افزودني كرامينو بر باروري گله مادري گوشتي،چکیده
 54. اثرات متقابل اسيد هاي آمينه كريستاله بر كارآمدي اسيدهاي آمينه جيره در عملکرد جوجه هاي گوشتي،چکیده
 55. تعيين ارزش غذایی، تخميرپذیري و تجزیه پذیري شکمبه هاي بقایاي گياه كينوآ،چکیده
 56. اثر سن و مديريت بر خصوصيات پوست و كراست شترمرغ،چکیده
 57. پياده سازي سامانه مديريت اطلاعات جمعيت هاي گاو ايران مبتني بر فن آوري سيستم اطلاعات مکاني تحت وب،چکیده
 58. برآورد بهره وري كل عوامل توليد، كارايي و بازدهي مقياس در گاوداري هاي شيري صنعتي در استان يزد،چکیده
 59. بررسي وضعيت گاوداري هاي صنعتي شيري استان قزوين،چکیده
 60. بررسي و مقايسه ژنتيکي و اقتصادي روش هاي مختلف ارزيابي و انتخاب به منظور اصلاح نژاد گاوميش هاي استان خوزستان با استفاده از شبيه سازي رايانه اي،چکیده
 61. بررسی عملکرد تخمگذاری توده مرغ های رنگی گلپایگان و مقایسه آن با سویه تجاری های لاین،چکیده
 62. بررسی عملکرد تخمگذاری توده مرغ های رنگی گلپایگان و مقایسه آن با سویه تجاری های لاین،چکیده
 63. تأثیر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی و در جوجه های گوشتی،چکیده
 64. مقايسه اثرات منابع مختلف مکمل متيونين در جيره بر عملکرد توليد، خصوصيات لاشه و عايدي اقتصادي جوجه هاي گوشتي،چکیده
 65. اثرات محدوديت غذايي و استفاده از محرك هاي رشد گياهي و پروبيوتيك بر رشد جبراني، ايمني و پايداري اكسيداتيو گوشت در جوجه هاي گوشتي،چکیده
 66. مقايسه اثر محركهاي رشد گياهي توليد شده در موسسه تحقيقات علوم دامي ايران (با محركهاي گياهي ASRI1 and 2) تجاري بر ايمني،عملكرد و فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه هاي گوشتي،چکیده
 67. اثر سبوس گندم، پوسته سویا و مخمر بر عملکرد، زیست فراهمی عناصر معدنی، فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و کیفیت و ماندگاری لاشه جوجه های گوشتی،چکیده
 68. تأثیر اسانس الکلي مرزه به شکل معمول و میکروکپسوله شده بر عملکرد، کیفیت لاشه، فاکتورهاي خون، پاسخ ايمني و جمعیت میکروبي جوجه هاي گوشتي،چکیده
 69. بررسي و مقايسه عملكرد جوجه هاي گوشتي تجاري در منطقه معتدل (استان تهران)،چکیده
 70. اثر استفاده از مکمل ید تزریقی در پیشگیری از کمبود تحت بالینی ید و افزایش سطح ید در محصولات خام دامی شیر گوسفندان استان مرکزی،چکیده
 71. مقایسه عملکرد تولیدمثلی گاوهای نژاد مونبیلیارد و هلشتاین در استان گلستان،چکیده
 72. بررسي عملكرد اقتصادي، توليدي و توليد مثلي بُز نجدي استان خوزستان،چکیده
 73. اثر عصاره هاماک (مخلوط چند گياه دارويي) بر عملکرد، پاسخ ايمني و PH روده جوجه هاي گوشتي،چکیده
 74. استفاده از ايزوله ي پروتئين مرغ در فرمولاسيون توپك (كوفته) ماهي،چکیده
 75. بررسی تاثیر استفاده از سطح مختلف علوفه هیدروپونیک جو بر پاسخ به واکسن و خصوصیات کیفی و حسی گوشت بزغاله های پرواری،چکیده
 76. اثرات استفاده از هيومات سديم و پروبيوتيک در جيره غذايي بر عملکرد، قابليت هضم مواد مغذي، فراسنجه هاي ايمني و ثبات اكسيداتيو لاشه جوجه هاي گوشتي،چکیده
 77. مطالعه اثر سطوح مختلف ملاس و ويناس نيشکر در تغذيه بره هاي نر پرواري،چکیده
 78. تعيين ارزش غذايی و قابليت هضم جيرههاي حاوي سطوح مختلف ملاس و ويناس نيشکر،چکیده
 79. بررسی وضعیت موجود، تشریح استانداردهای کمی و کیفی و تحلیل اطلاعات در بانکهای ژن دام، طیور و زنبورعسل،چکیده
 80. بررسي عوامل موثر بر درصد افت لاشه مرغهاي گوشتي در استان فارس،چکیده
 81. ارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در خروس با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي،چکیده
 82. تأثير برنامه هاي مختلف تغذيه در روزهاي اول دوره پرورش بر صفات توليدي جوجه هاي گوشتی،چکیده
 83. ارائه الگوي مناسب پرورش بر بازده توليدمثلي برههاي ماده مغاني،چکیده
 84. پايش و ثبت جمعيتهاي بز عدنی استان بوشهر،چکیده
 85. بررسي تاثير صمغ عربي و كاسني بر زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيک ( بيفيدوباكتريوم لاكتيس و لاكتوباسيلوس كازئي ) در بستني سين بيوتيک وانيلي و نيز اثر آن ها بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و حسي محصول توليدي،چکیده
 86. استفاده از بخش های هوايي سيب زميني در بلوک کامل خوراک در جيره بره های نر پرواری،چکیده
 87. تعيين شرايط بهينۀ توليد بلوک خوراک كامل بر مبناي يونجه و كاه گندم جهت استفاده در تغذيه گاوهاي شيرده،چکیده
 88. بررسي اثرات بنتونيت فرآوري شده در محلول سازي اسانس گياهان دارويي در آب آشاميدني جوجه هاي گوشتي در مقايسه با الکل توئين،چکیده
 89. اثر توكسين بايندر توكسيت( بر فراسنجه هاي خوني، دستگاه گوارش و بيان ژنهاي مرتبط با Toxeat) فعاليت كبد در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره آلوده با آفلاتوكسين،چکیده
 90. تاثیر استفاده از ميشهاي مغاني GnRH در بهبود راندمان القاء فحلي خارج از فصل توليدمثل در ميشهاي مغانی،چکیده
 91. پايش و ثبت جمعيت مرغ خزک،چکیده
 92. بررسی اثر نسبتهای مختلف انرژی به پروتئین جیره بر توان تولید گوشت جوجه های رنگی گلپایگان،چکیده
 93. تأثير جيره حاوي روغن ماهي بر کيفيت اسپرم و بازده توليدمثلي قوچ زندي،چکیده
 94. بررسی عملکرد بره های حاصل از آمیخته پایه مادری کردی با قوچ های رومانف،چکیده
 95. ثبت و پایش گوسفند زل،چکیده
 96. آناليز بيان ژن افتراقي در جمعيت گاوهاي خالص و آميخته سيستاني و مونت بيليارد با استفاده از دادهRna-Seq،چکیده
 97. طراحی سامانه الکترونیک اطلاعات جغرافیائی و نقشه جامع مناطق مستعد،ممنوعه و پرخطر پرورش طیور در استان قزوین،چکیده
 98. پياده سازي سامانه مديريت اطلاعات جمعيتهاي گوسفند ايران مبتني بر فناوري سيستم اطلاعات مکاني تحتوب،چکیده
 99. سنتز روي به شکل آلي با روشهاي آزمايشگاهي با قابليت استفاده در جيره دام و طيور،چکیده
 100. اثر استفاده از سطوح مختلف عصاره آلكالوئيدي گياه در جيره هاي كم Macleaya cordata  در جیره های کم پروتئين بر عملكرد، قابليت هضم ایلئومي پروتئين، ریخت شناسي روده و پاسخهاي ایمني جوجه هاي گوشتي،چکیده
 101. اثرات پودر لارو سوسک شبزي (ميلورم) بر عملکرد و پاسخهاي ايمني جوجه هاي گوشتي،چکیده
 102. پايش و ثبت جمعيت گاو سيستاني،چکیده
 103. ارزيابي دروني موسسه تحقيقات علوم دامي كشور براساس عامل پژوهش و آموزش،چکیده
 104. مقايسه شاخص هاي فني و اقتصادي بره هاي پرواري كبوده شيراز با آميخته هاي كبوده- قزل در استان فارس،چکیده
 105. بررسي مشکلات جوجه کشي و راهکارهای بهبود جوجه درآوری در مزارع شترمرغ مولد،چکیده
 106. بهينه سازي فرآيند توليد فرآورده هاي لبنی بومی كشور،چکیده
 107. پايش و ثبت جمعيت اسب كاسپين،چکیده
 108. بررسي تركيبات شيميايي و تخميرپذيري برخي ارقام كاه گندم در شرايط تنش و بدون تنش خشکي،چکیده
 109. تعيين اهداف و برنامه اصلاحي براي گوسفند كردي،چکیده
 110. اثر نوع علوفه و سطح کنسانتره جيره با يا بدون کلزای فراوریشده بر عملکرد پروار و خصوصيات کمي و کيفي لاشه بره های نر نژاد لری،چکیده
 111. ثبت و پایش جمعیت گوسفند کلکوهی،چکیده
 112. پايش و ثبت جمعيت هاي مرغ گردن لخت،چکیده
 113. پايش و ثبت جمعيت گاو گلپايگاني،چکیده
 114. ثبت و پایش جمعیت گوسفند لری،چکیده
 115. دستیابی به دانش فنی تولید پنیر لور،چکیده
 116. استفاده از ضايعات خشک شده محصولات لبني در خوراک استارتر گوساله،چکیده
 117. پايش و ثبت بز مرخز،چکیده
 118. تهیه نقشه جامع مکانیابی واحدهای پرورش طیور و صنایع وابسته با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان قزوین،چکیده
 119. مطالعه توليد پروتئين حشرات بروي كود مرغ و زباله هاي آلي با استفاده از مگس خانگي،چکیده
 120. تاثیر افزودن آنتیاکسیدان هدفمند میتوکندریایی بر بازده اسپرم سرد شده در خروس،چکیده
 121. پايش و ثبت جمعيت هاي بز نجدي،چکیده
 122. پايش و ثبت جمعيت گاو نجدي،چکیده
 123. برآورد برخي پارامترهاي جمعيتي و ميزان همخوني در گله هاي گوسفند استان خوزستان،چکیده
 124. تاثیر تغذیه با دانه بذرک آسترود شده به عنوان منبع امگا – 3 بر بیان ژنهای مسیر آپوپتوز در بزهای سانن شکم اول،چکیده
 125. تعیین ارزش غذایی سیلاژ تفاله پرتقال همراه با کاه گندم و اوره به روش درون تنی و برون تنی،چکیده
 126. اثر افزودن سطوح مختلف عصارۀ تفالۀ انار به جيره بر عملکرد توليد بزهاي شيري،چکیده
 127. بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف چغندر علوفه ايی در جيره بره هاي پرواري،چکیده
 128. اثر خوراك تكميلي بلوك شده (بر پايه محصولات فرعي صنايع نيشكر) بر عملكرد توليدي گله هاي عشايري،چکیده
 129. تعيين ارزش غذايي و خصوصيات سيلويي ارقام مختلف سورگوم علوفه اي،چکیده
 130. بررسی اثر مصرف سطوح مختلف سیلاژ علوفه سورگوم، در جیره غذایی، بر عملکرد گاوهای شیرده،چکیده
 131. پیش بینی صفات عملکردی مرغ مادر گوشتی آرين با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،چکیده
 132. كنترل كيفيت و ايمني شير توليدي گاوداريهاي صنعتي تحت پوشش اتحاديه دامداران استان قزوين- فاز اول: بررسي احتمال وجود فلزات سنگين در شير توليدي،چکیده
 133. بررسي اثر سرشاخه كُنار هندي با و بدون مکمل چربي بر عملکرد، تخمير شکمبهاي، رفتار و اسيدهاي چرب گوشت بزغالههاي پرواري و شير بزهاي شيري عدني،چکیده
 134. ثبت و پایش جمعیت گوسفند کرمانی،چکیده
 135. تاثير استفاده از تفاله مركبات به عنوان منبع آنتي اكسيدانهاي طبيعي برعملکرد توليدي و كيفيت شير در گاوهاي شيرده،چکیده
 136. بررسي استفاده از برخي اسانس هاي گياهي در كنترل كنه واوآ در كلني هاي زنبور عسل استان،چکیده

گزارش های علمی و فنی

 1. سیلاژ تفاله چغندرقند: جایگزین مناسب تفاله خشک چغندرقند در تغذیه دام،چکیده
 2. وضعیت تولید گوشت قرمز در ایران و چالشهای آن،چکیده
 3. استراتژيهاي خروج از بحران تامین خوراك دام و طیور،چکیده
 4. راهنمای کاربرد استفاده از چغندر علوفه ای درتغذیه نشخوارکنندگان،چکیده
 5. استفاده از علوفه (قصیل) سیلو شده جو در تغذیه دام،چکیده
 6. وضعیت واردات و مصرف اسیدهای آمینه در صنعت طیور ایران و جهان،چکیده
 7. جایگزینی گندم به جای ذرت در جیره طیور،چکیده
 8. نتایج پژوهشهای موسسه تحقیقات علوم دامی کشور درباره استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه طیور،چکیده
 9. وضعیت و چالشهای تغذیهای و مدیریتی صنعت طیور ایران و راهکارهای مقابله با آن،چکیده
 10. نوع فعالیت و تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور در ایران،چکیده
 11. گزارش پیشبینی توازن انرژی و پروتئین مورد نیاز دام ها در استان سیستان و بلوچستان و کاربرد آن در مدیریت مواد خوراکی و پرورش دام،چکیده
 12. ارزش غذایی سیلاژ سورگوم علوفه ای و قابلیت جایگزینی آن با ذرت علوفه ای سیلو شد،چکیده
 13. نكات فني كاربردي براي پرورش مرغان مادر گوشتي،چکیده
 14. راهنمای مکانیابی برای احداث واحدهای جوجه گوشتی،چکیده
 15. ارزش غذایی و قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله دانه های روغنی در تغذیه طیور،چکیده
 16. استفاده از دانه گندم در جیره غذایی طیور،چکیده
 17. استفاده از جو بدون پوشینه در خوراک طیور،چکیده
 18. بررسي وضعيت عناصر معدني در علوفه های مرتعي سارال به منظور بهبود عملكرد دام،چکیده
 19. مروری بر وضعیت عملکرد گوسفندان بومی کشور و آمیخته های آنها با نژادهای خارجی،چکیده
 20. وضعیت اصلاح نژاد گوسفند در کشور،چکیده
 21.  راهکارهای کنترل آسیت در واحدهای پرورش جوجه گوشتی،چکیده

نشریه های دستورالعمل فنی

 1. پرواربندی گوساله،چکیده
 2. آرتیچوک؛ یک منبع علوفه ای جدید در تغذیه دام،چکیده
 3. مسمومیت آبستنی در گوسفند و بز،چکیده
 4. کاربرد سرکه خرمای ضایعاتی در جیره و آب آشامیدنی جوجه های گوشتی،چکیده
 5. روشهای پیشگیری و مبارزه با آلودگی آفلاتوکسین در خوراک دام،چکیده
 6. تغییرات حسی شیر از دوشش تا فرآورش،چکیده
 7. كاربرد بقاياي بوجاري گندم و كنجاله كانولاي فرآوري شده در تغذيه جوجه هاي گوشتي،چکیده
 8. استفاده از دانه تریتیکاله همراه با آنزیم و پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی،چکیده
 9. کاربرد خوراکی میوه خنجک در تقویت ایمنی و بهبود رشد جوجه های گوشتی،چکیده
 10. پرواربندي گوسفند لري،چکیده
 11. دستورالعمل کاهش بار میکروبی شیر خام استان لرستان،چکیده
 12. راهکارهای بهبود تولید تخم و جوجه درآوری در مزارع شترمرغ مولد،چکیده
 13. مزایای استفاده از خوراک کامل پلت شده در واحدهای پرواربندی بره،چکیده
 14. مدیریت بره های تازه متولد شده،چکیده
 15. حمل و نقل صحیح دام زنده،چکیده
 16. استفاده از گزنه در تغذیه طیور،چکیده
 17. راهنماي استفاده از پسماند كدوي آجيلي سيلو شده در تغذيه دام،چکیده
 18. استخراج پروتئین مصرف انسانی از پسماند کشتارگاهی و فرآورش مرغ با استفاده از فنآوری واگشایی (انحلال) و ته نشینی ایزوالکتریک
  pH تغییر،چکیده
 19. گیاهان دارویی در تغذیه طیور،چکیده
 20. پرورش و تغذیه بوقلمون، غاز، اردک و قرقاول،چکیده
 21. اصول صحیح شیر دوشی در گاوهای شیری،چکیده
 22. راهکارهای کاهش میزان تلفات بره ها در میش،چکیده
 23. استفاده از تفاله گوجه فرنگی، تفاله سیب و کاه برنج در تغذیه نشخوارکنندگان،چکیده
 24. کاربرد گیاهان علوفه ای تابستانه در تغذیه دام،چکیده
 25. مدیریت تغذیه در گاوهای شیری،چکیده
 26. پرورش گام به گام بزغاله در جایگاه بسته با شیوه جدا از مادر،چکیده
 27. دستورالعمل ثبت و پایش بز کرکی رایینی،چکیده
 28. راهکارهای مقابله با نفخ در گاو،چکیده
 29. استفاده از برگ کُنار و چربی در تغذیه بزهای شیرده در فصل گرما،چکیده
 30. زیست شناسی، پراکنش و کنترل سوسک کوچک کندو (Aethina tumida Murray, 1867) آفت بالقوه کلنیهای زنبورعسل،چکیده
 31. اصول جوجه کشی در بلدرچین،چکیده
 32. اصول اصلاح نژاد گوسفند و بز،چکیده
 33. شناسایی عوامل خطر در دام های سبک،چکیده
 34. رکوردگیری صفات اقتصادی و کاربرد آنها در گله های گوسفند،چکیده
 35. گوسفند سنجابی،چکیده
 36. کشتار گزینشی جوجه ها،چکیده
 37. اصول طراحی سیستمهای تهویه و خنک کننده در مرغداری های گوشتی،چکیده
 38.  اصول صحیح شیر دوشی در گاوهای شیری،چکیده
 39. مدیریت پرورش و تغذیه تلیسه گاوشیری،چکیده
 1. سخنرانی: طراحی و توسعه یک تراشه ژنومی با تراکم بسیار پایین و مؤثر جهت تعيين ژنوتیپ ارزان قیمت گاوهای گوشتی، دکتر مهدی ساعتچی استاديار دانشگاه ايالتي آيوا، آمريكا. دانلود
 2. سخنرانی: مقایسه هضم مواد لیگنو سلولزی درحشرات نسبت به نشخوارکنندگان، دکتر حسن فضایلی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. دانلود 
 3. هم اندیشی: فیلم هم اندیشی تولید و توسعه تركیبات ژنتیكی (آمیخته گری) دام سبك كشور (1). دانلود 
 4. هم اندیشی: فیلم هم اندیشی تولید و توسعه تركیبات ژنتیكی (آمیخته گری) دام سبك كشور (2). دانلود 
فهرست