دکتر اسماعیل خانیان در جلسه شورای پژوهشی اعلام کرد: تا کنون 32 طرح کلان در سازمان تصویب شده و محققین و همکاران می توانند در راستای این طرح های کلان ،پروژه یا طرح ارائه دهند.

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: جلسه شورای پژوهشی موسسه با حضور دکتر اسماعیل خانیان رئیس موسسه، دکتر بناءبازی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، مهندس…
ادامه مطلب

بازدید معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در راستای ادغام مرکز کرم ابریشم کشور با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و همچنین ابلاغ دکتر بازرگان معاون وزیر و…
ادامه مطلب

برگزاری روز انتقال یافته های تحقیقاتی “استفاده از ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه های گوشتی” در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: روز انتقال یافته های تحقیقاتی با عنوان” استفاده از ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه های گوشتی با حضور، دکتر حسینی،…
ادامه مطلب

برگزاری روز انتقال یافته های تحقیقاتی ” استفاده از پودر پر هیدرولیز در جیره جوجه های گوشتی در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: روز انتقال یافته های تحقیقاتی با عنوان “استفاده از پودر پر هیدرولیز در جیره جوجه های گوشتی ” با حضور، دکتر…
ادامه مطلب

انتشار رسانه‌های ترویجی جدید توسط بخش فرآوری محصولات دامی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه‌ تحقیقات علوم دامی کشور: به ‌تازگی سه فقره محتوای ترویجی توسط بخش فرآوری محصولات دامی موسسه تهیه و پس از داوری و گذراندن مراحل انتشار…
ادامه مطلب

برگزاری روز مزرعه انتقال یافته های تحقیقاتی حاصل از پروژه تحقیقی ترویجی با حضور همکاران موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در روستاهای نظر آباد استان البرز

اخبار
روز مزرعه با موضوع انتقال یافته های تحقیقاتی حاصل از پروژه تحقیقی ترویجی “سن مناسب شیرگیری بره” که مجری آن دکتر نادر پاپی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم می…
ادامه مطلب

بحث وگفتگو در شورای پژوهشی موسسه در خصوص حذف بخش های علوم دامی 8 استان از زیر مجموعه موسسه در معماری جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: جلسه شورای پژوهشی موسسه با حضور دکتر اسماعیل خانیان رئیس موسسه، دکتر بناءبازی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، روسای…
ادامه مطلب
فهرست