ارائه سخنرانی علمی “راهکارهای مقابله با تنش های حرارتی درگاوهای شیری” توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جلسه سخنرانی علمی “راهکارهای مقابله با تنش  های حرارتی درگاوهای شیری ” توسط دکتر پیروز شاکری رئیس بخش مدیریت پرورش موسسه…
ادامه مطلب

بازدیدمعاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از ایستگاه ملی گاودشت

اخبار
دکتر خمیس آبادی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت بررسی شرایط ، مشکلات و عملکرد ایستگاه ملی گاودشت  مازندران درتاریخ 4 تیر ماه سال جاری…
ادامه مطلب

بیان دیدگاههای مسئولین ایستگاه ملی گاودشت و دامداران منطقه و ارائه راهکارهای اجرایی از سوی محقق موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در گزارش خبری

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: دکتر فرهاد میرزایی کارشناس محقق بخش مدیریت پرورش موسسه در بازدید از ایستگاه ملی گاودشت و دامداری های اطراف در شهرستان…
ادامه مطلب

سخنرانی عضو هیات علمی موسسه در کلاس ترویجی راهکارهای بهبود بازده واحدهای پرورش دهنده دام سبک

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: کلاس ترویجی راهکارهای بهبود بازده واحدهای پرورش دهنده دام سبک توسط جهاد کشاورزی بخش جوقین شهرستان شهریاردرتاریخ 29 خرداد ماه جاری…
ادامه مطلب

سخنرانی دکتر مهاجر در جلسه مدیران نظارت و بازرسی ستاد و نواحی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز

اخبار
جلسه مدیران نظارت و بازرسی ستاد و نواحی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با حضور دکتر مهاجر رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سرهنگ زندیه مسئول نظارت سپاه…
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور برای انتقال به مراکز تحقیقات علوم دامی استان ها در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: جلسه توجیهی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور برای انتقال به مراکز تحقیقات علوم دامی استان ها با حضور دکتر مهاجر…
ادامه مطلب

شرکت رئیس سازمان تات و معاونین ایشان در جلسه پرسش و پاسخ همکاران موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
در نشستی با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر به همراه معاونین و مدیران کل ستادی، محققان و‌ کارکنان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، پرسش ها و چالش های موجود،…
ادامه مطلب

ارائه گزارش دستاوردها و اقدامات مهم موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از سوی دکتر مهاجر در جلسه نظارت ستادی سازمان

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: جلسه نظارت ستادی بر عملکرد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،…
ادامه مطلب
فهرست