رونمایی از ساربانیار و هوشمندسازی 13 گله شتر استان یزد با حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور در نمایشگاه اکسپو

اخبار

در راستای تحقق یکی از برنامه‌های تحولی سند یزد نوین مبنی بر توسعه شترداری اکولوژیک، برای اولین بار در کشور 13 گله شتر مردمی در استان یزد با استفاده از سامانه هوشمند ساربانیار هوشمندسازی شده‌اند.

ادامه مطلب

تولید علوفه مخلوط کم آب بر به عنوان جایگزینی برای علوفه متداول در جیره گاو شیری در ایستگاه تحقیقات ملی گاو دو منظور گاودشت

اخبار

در ایستگاه تحقیقات ملی تحقیق و توسعه گاودشت، تولید علوفه مخلوط کم آب بر به عنوان جایگزینی برای علوفه متداول در جیره گاو شیری، تولید شد.

ادامه مطلب
فهرست