رئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور: بخش‌های پژوهشی دام و طیور نیازمند افزایش اعتبار است

اخبار
رئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی گفـت: مهم‌ترین چالش‌های این بخش، کمبود نیروی انسانی عضو هیأت علمی برای تحقیقات و کارشناس برای…
ادامه مطلب

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از موافقت شورای انتشارات سازمان تات برای انتشار مجله جدید “علوم و فنون دامپروری” خبرداد

اخبار
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از موافقت شورای انتشارات سازمان تات برای انتشار مجله جدید “علوم و فنون دامپروری” با مجوز علمی،ترویجی خبرداد. به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات…
ادامه مطلب

ارائه دستاوردهای طرح ملی بهره‌برداری از پسماند فرآوری تون‌ ماهیان در تولید محصولات با ارزش افزوده در همایش ماهیگیری مسوولانه با تاکید بر ارزش افزوده تون ماهیان

اخبار
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دستاوردهای طرح ملی استفاده از پسماند فرآوری تون‌ ماهیان برای کاربردهای خوراکی و غذای دام را ،در همایش “ماهیگیری مسوولانه با تاکید…
ادامه مطلب

بازدید استاد بخش تحقیقات تغذیه دام وطیور موسسه از مجتمع کشاورزی و دامپروری درآبیک

اخبار
استاد بخش تحقیقات تغذیه دام وطیور موسسه دربازدید از مجتمع کشاورزی و دامپروری در آبیک استان قزوین درمورد فرآیند برداشت، خردکردن و سیلوکردن چغندرعلوفه‌ای نکات کاربردی رابیان کرد. به گزارش…
ادامه مطلب

سخنرانی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشوردر دوره های آموزشی مدیریت آفات و بیماری ها درزنبورستان ،دراستان خراسان شمالی

اخبار
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشوربا سخنرانی در دوره های آموزشی” مدیریت آفات و بیماری ها در زنبورستان ” در شهرستان های استان خراسان شمالی به پرسش های…
ادامه مطلب

تدریس دوره آموزشی، ترویجی اصول علمی و عملی پرواربندی بره توسط عضو هیات علمی موسسه

اخبار
عضو هیات علمی بخش مدیریت پرورش موسسه تحقیقات علوم دامی کشور درخصوص اصول علمی و عملی پرواربندی بره مطالب کاربردی ومفیدی برای دامداران بیان کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه…
ادامه مطلب

نشست مشترک مسئولین موسسه با نمایندگان دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تات درخصوص ارزیابی درونی موسسه

اخبار
  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮاي سنجش عملکرد ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤـﯽ که اﻟﮕﻮي آن از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. هدف اصلي ارزيابي دروني فراهم آوردن اطلاعات مناسب،…
ادامه مطلب

انتصاب رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به عنوان عضو شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی

اخبار
به موجب حکمی از سوی مجتبی نوروزی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی، رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به عنوان عضو شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان…
ادامه مطلب
فهرست