صدور حکم انتصاب رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از سوی دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: با صدور حکمی از سوی دکتر خیام نکویی معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر مختار مهاجر به…
ادامه مطلب

سخنرانی عضوهیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نخستین کارگاه آموزشی “فناوری نانو در کشاورزی، دستاوردها و کاربردها”

اخبار
نخستین کارگاه “فناوری نانو در کشاورزی؛ دستاوردها و کاربردها” با هدف آشنایی اعضای هیئت علمی، محققان، در سطح وزارت جهادکشاورزی با اهداف و ماموریت‌های کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت جهاد…
ادامه مطلب

درخواست مسئول بهداشت دام عشایری کشور برای ایجاد سامانه مشابه ساربانیار در گله های دام عشایری

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: به منظور کاربست سامانه ای مشابه ساربانیار در گله های دام عشایر کشور، جلسه ای با حضور دکتر حدادزاده مسئول بهداشت…
ادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اخبار
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: چهارمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات وفناوری های دانش بنیان دامپزشکی با حضور دکتر مهاجر رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دکتر…
ادامه مطلب
فهرست