ارتقای بهره‌وری در تولید محصولات دامی با استفاده از بسته‌های دانشی کارآمد

اخبار

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: محققان این موسسه با همکاری متخصصان معاونت امور تولیدات دامی با تهیه و ارائه بسته‌های دانشی کارآمد، به کشاورزان و دامداران در ارتقای بهره‌وری و تولید باکیفیت محصولات دامی کمک می‌کنند.

ادامه مطلب

اسدزاده در گفتگو با ایرنا: ایران امکان افزایش پرورش شتر در اراضی بیابانی را دارد

اخبار

معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از عرضه سالانه ۵ هزار تن گوشت شتر در بازار داخلی خبر داد و گفت: با توجه به وسعت اراضی بیابانی در کشور، ایران امکان افزایش پرورش شتر را دارد.

ادامه مطلب

خمیس آبادی در گفتگو با ایرنا (بخش دوم): خوداتکایی در تولید علوفه دامی، دستاورد دولت سیزدهم

اخبار

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: یکی از برنامه‌های تولید گوشت در کشور بحث تامین علوفه و نهاده‌های دامی است که در دولت سیزدهم به منظور خوداتکایی در تولید علوفه اقدامات موثری صورت گرفته است.

ادامه مطلب
فهرست